Школа

Тренировките и заниманията се провеждат по предварително определен график от треньорите, за дадените групи момичета и момчета от 8-14 години. Местонахождението е в спортните зали на следните училища в град Бургас:

ВАЖНО: Таксите и другите разходи са поети от спонсорите и тренировките и заниманията са напълно безплатни за децата.

За записване в школата, моля обърнете се към треньорите или към спортно-техническото ръководство. Телефон за връзка: 0889920300